Ý nghĩa hình xăm Khmer – Sak Yant: chữ bùa chú, Hanuman, biểu tượng

Bạn có biết ý nghĩa thực sự của hình xăm Khmer truyền thống – được gọi là Sak Yant bao gồm các hình thức như chữ bùa chú, Hanuman, biểu tượng tôn giáo, … Xăm Chất sẽ giải thích ý nghĩa chi tiết của mỗi hình xăm. Mục lụcSak Yant là gì?Ý nghĩa hình xăm … Đọc tiếp Ý nghĩa hình xăm Khmer – Sak Yant: chữ bùa chú, Hanuman, biểu tượng