Email: xamchat.info@gmail.com

Điện thoại: 0909.911.9024

Địa chỉ: 54/12 TX14, phường Thạnh Xuân, quận 12, Tp. HCM.

Website: xamchat.com